стопанин

стопанин
същ. - собственик, владетел, притежател, държател, титуляр, носител, приносител, предявител
същ. - господар, хазяин, къщовник, домакин, сайбия, чорбаджия
същ. - повелител, крал, индустриален магнат
същ. - съдържател

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Domovoi — For other uses, see Domovoi (disambiguation). Domovoi An illustration by Ivan Bilibin, 1934. Creature Grouping Fairy Spirit Relict hominid …   Wikipedia

  • владетел — същ. притежател, собственик, държател, владелец, господар същ. монарх, властелин, самодържец, цар същ. управител същ. стопанин, повелител, крал, индустриален магнат …   Български синонимен речник

  • господар — същ. собственик, стопанин, сайбия, домовладика, работодател същ. владетел, разпоредник, разпоредител, управител същ. началник, шеф, големец същ. властелин същ. притежател, съдържател същ. повелител, крал, индустриален маг …   Български синонимен речник

  • домакин — същ. стопанин, хазаин, домовладика, господар същ. къщовник, въртокъщник …   Български синонимен речник

  • домовладика — същ. домакин, хазаин, стопанин, домовладелец, господар, баща, глава на семейство …   Български синонимен речник

  • индустриален магнат — словосъч. господар, стопанин, повелител, владетел, крал …   Български синонимен речник

  • крал — същ. господар, стопанин, повелител, владетел, индустриален магнат …   Български синонимен речник

  • къщовник — същ. домакин, хазаин, стопанин, господар, къщник същ. прибран, скопосен, въртокъщник …   Български синонимен речник

  • повелител — същ. заповедник, началник, господар, деспот същ. стопанин, владетел, крал, индустриален магнат …   Български синонимен речник

  • притежател — същ. собственик, владетел, държател, стопанин, носител, приносител, титуляр, сайбия същ. господар, съдържател …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”